Över 50W

Rikstone  amplifiers


Till denna effektklass hör legendariska förstärkare som har stigit till berömmelse på stora festivalscen från slutet av 60-tal. Kanske det mest kända är Marshall med Jimi Hendrix.


En fördel i dessa förstärkare är ett stort headroom som är nödvändig bl.a. i basspel.


Tekniskt dessa förstärkare har likana presteg som mindre-klass modeller med slutsteg är mycket kraftigare med flera par av slutrör.


Nästan alltid har dessa förstärkare fixed-bias.


Man kan hitta ytterligare egenskaper genom att titta på mina Hobbysidor.


Populära förstärkare har varit följande modeller:


- Rikstone H100W

- Rikstone H140

- Rikstone H100L

© All Rights Reserved

      Rikstone

  ALV tunnus:  2696321-9

  VAT number: FI26963219

  Phone: +358 40 547 9757

  e-mail: amps@rikstone.fi


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept