Pris

Rikstone  amplifiers


Eftersom alla Rikstone-förstärkare är gjorda enligt beställarens krav finns det ingen produktbaserad prislista därför att varje produkt är mer eller mindre unik.


Med hjälp av nedanstående prisräknare kan man se hur priserna kommer att bildas på grund av olika krav. Den slutliga prisen skall alltid överenskommas med beställare och därför räknaren visar bara en grov storlek och omfattar inte alla varianter som är möjliga att implementera.


Mitt timpris är 25€ inkl. 24% Moms.


Obs. Prisräknare kräver antingen MS Excel eller Open Office (antigen Libre Office eller Apache) för att kunna fungera.


Ladda prisräknare här


© All Rights Reserved

      Rikstone

  ALV tunnus:  2696321-9

  VAT number: FI26963219

  Phone: +358 40 547 9757

  e-mail: amps@rikstone.fi


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept