26-50W

Rikstone  amplifiers


Till denna effektklass hör flera klassiska förstärkare som har haft en signifikant roll i populärmusik redan från 50-talet.


Särskillt sådana brittiska tillverkare som VOX och Marshall har stigit till berömmelse på 60-talet och har varit mycket populärä även Nord-Amerika.


Den mest betydande tillverkaren i Nord-Amerika har varit föståss Fender.


I denna effektklass slutsteget implementeras med antingen 4 eller 2 slutrör. VOX AC30 använder 4 EL84 medan Marshall änvänder in sina 50W förstäkare EL34-par. Fender använder normalt 2- or 4 6L6.


Alla egenskaper som man kan ha i mindre förstärkare kan förståss läggas till dessa.


Många av dessa förstärkare har fixed-bias exklusive VOX AC30-baserad förstärkare som bl.a. Matchless och Dr.Z. VOX AC50 använder två EL34 och den klassiska Fender-förstärkaren som Bassman har antingen 6L6- eller 5881-par i sitt slutsteg.


Man kan hitta ytterligare egenskaper genom att titta på mina Hobbysidor.


Populära förstärkare har varit följande modeller:


- Rikstone C30W

- Rikstone H30m

- Rikstone H30R

- Rikstone H50m

- Rikstone C50


Soundklipp:


Rikstone H50m (Marshall Plexi 50W), Normalkanal, Humbucker

Rikstone H50m (Marshall Plexi 50W), Bright-kanal, Humbucker

Rikstone H50m (Marshall Plexi 50W), Normal- och Bright-kanal kopplats, single coil

Rikstone H50m (Marshall Plexi 50W), Normal- och Bright-kanal kopplats, Humbucker

Rikstone C45 OR (JTM45/Bassman/JMP Overdrive and Reverb)

Rikstone C45 OR (JTM45/Bassman/JMP Overdrive and Reverb)


© All Rights Reserved

      Rikstone

  ALV tunnus:  2696321-9

  VAT number: FI26963219

  Phone: +358 40 547 9757

  e-mail: amps@rikstone.fi


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept