Förstärkare

Rikstone  amplifiers


Alla mina modeller har unika lösningar och man kan dela dem till olika förstärkarfamiljer liksom VOX-, Fender-, Marshall-typ kretsar.


Definiering av en förstärkare börjar alltid från dess användningssyfte där en utgångspunkt är förstärkarens effekt.


Förstärkare med låg effekt kan implementeras med sk. Single Ended slutsteg som garanterar att förstärkaren opererar alltid i A-klass.


Större än 10W förstärkare implementeras normalt med push-pull slutsteg som innebär att slutsteget har minst två slutrör.


I försteget definierar man antal kanaler och deras EQer och tilläggsegenskaper som exempel eko, tremolo, effektloop o.s.v.


I definiering av slutsteg spelar slutrör en mycket viktig roll. I slutsteget definierar man t.ex. vilken typ av Master-volume kommer att användas, CUT, effekthalvering, Variable Voltage Regulator (kan också vara i försteg), utgångar o.s.v.


Genom att titta på redan gjorda förstärkare på mina Hobbysidor får man en bra bild om olika modeller.


Angående förstärkarens egenskaper får man nyttig information genom att använda prisräknaren på Priser-sidor.


Genom att kontakta mig kan vi börja planering även från 0-läge.


© All Rights Reserved

      Rikstone

  ALV tunnus:  2696321-9

  VAT number: FI26963219

  Phone: +358 40 547 9757

  e-mail: amps@rikstone.fi


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept