Effektenheter

Rikstone  amplifiers


Jag har byggt närmäst fristående eko- och tremoloenheter och dist-pedaler, varav den vanligaste är den klassiska Fuzz Face pedalen. Se mer av enheterna på menyn ovan.
© All Rights Reserved

      Rikstone

  ALV tunnus:  2696321-9

  VAT number: FI26963219

  Phone: +358 40 547 9757

  e-mail: amps@rikstone.fi


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept